Ballina

Shërbimet

Numri i lëndëve të referuara nga gjykata, prokuroria dhe të vetë – referuara

Numri i lëndëve të ndërmjetësuara me sukses

Numri i lëndëve pasuksesshme

%

Shkalla e ndërmjetësimit të suksesshëm

Na gjeni në mediat sociale

Scroll to Top