OTVOREN POZIV ZA PRIPRAVNIKE


4:12 | Monday, 20. June, 2022


Status: Finished


Uvod

Centar za alternativno rešavanje sporova (“ADRC”) poziva studente prava i diplomace sa severa Kosova da se prijave za pet pozicija za stažiranje obezbeđenih u okviru projekta “Omogućavanje pristupa pravdi na severu Kosova”.

ADRC će sprovoditi program pripravništva u saradnji sa određenim brojem institucija i/ili organa koji rade u oblastima vladavine prava i pristupa pravdi. Program ima za cilj da pomogne rad ovih institucija i/ili organa i unapredi pravne kapacitete na severu Kosova. Pripravništvo će trajati šest meseci i obavljaće se u gorenavedenim institucijama uključijući i ADRC.

Rok za podnošenje prijava je 29. jun 2022, dok će se intervjui sa odabranim kandidatima održati u prvoj polovini jula 2022.

 

Detalji

 • Pozicija: Pripravnik
 • Broj pozicija: 5
 • Vrsta pripravništva: Plaćeno
 • Pripravničko angažovanje: Pola radnog vremena
 • Period pripravništva: 6 meseci
 • Oblast pripravništva: Pravosuđe
 • Područje pripravništva: region Mitrovice

 

Očekivanja

Od pripravnika se očekuje da:

 • Pomažu i podržavaju rad institucija i/ili organa u kojima će biti raspoređeni;
 • Sarađuju na jačanju veza između institucija i/ili organa u kojima će biti raspoređeni;
 • Promovišu rad institucija i/ili organa u kojima će obavljati praksu, uključujući posredovanje;
 • Učestvuju na mesečnim sastancima sa predstavnicima ADRC-a i institucija i/ili organa u kojima će biti raspoređeni;
 • Održavaju pozitivnu sliku o programu stažiranja u zajednicama.

 

Kvalifikacije i veštine koje će se posebno vrednovati

Pripravnici moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

 • Moraju biti studenti prava ili diplomci koji dolaze prvenstveno sa severa Kosova;
 • Moraju biti upisani na studijama prava ili da su diplomirali na pravnom fakultetu, ali ne isključivo na severu Kosova;
 • Moraju odlično vladati srpskim ili albanskim jezikom (znanje drugih jezika će se smatrati prednošću);
 • Moraju posedovati solidne veštine korišćenja kompjutera;
 • Spremni su da uče i doprinose aktivnostima pristupu pravde i ljudskim pravima na severu Kosova;
 • Komunikativni su i preuzimaju inicijativu;
 • Imaju lična dokumenta i bankovne račune.

 

Dodatne Informacije

Komisija koja bira kandidate će obratiti posebnu pažnju na radno iskustvo kandidata, a prednost će imati oni sa slabijim ili nepostojećim pravnim ili praktičnim iskustvom.

ADRC podstiče različite kandidate da se prijave.

 

Kako se prijaviti

Ako smatrate da ispunjavate sve uslove i da ste zainteresovani za obavljanje pravne prakse, pošaljite ažuriranu biografiju, propratno pismo i dokument koji dokazuje da ste student prava ili diplomirani pravnik na: apply.adrc@gmail.com sa naslovom ‘Prijava za program pravne prakse’.

Pobrinite se da vaš ažurirani CV ima najviše 2 stranice i da sadrži sledeće detalje:

Ime i prezime

Datum rođenja

Mesto stanovanja ili adresa

Broj telefona

Ispravnu email adresu

Nivo obrazovanja

Profesionalno iskustvo

Jezici koji su u upotrebi

 

Uverite se da vaše ažurirano propratno pismo ima najviše 500 reči i objašnjenja:

Zašto ste zainteresovani za program pripravništva;

Šta očekujete od toga i koliko će vam to koristiti;

Zašto ste vi odgovarajući kandidat i kako ćete doprineti programu stažiranja;

Koji su vaši budući planovi.

 

Prijave primamo na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom.

 

Imajte na umu:

 • Razmatraće se samo kompletne prijave;
 • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi intervjua.

 

Rok za prijavu: Četvrtak, 29. jun 2022. u 23.59 časova.

 

Podržano od Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy)