Истраживање јавног мњења „Да ли разумемо једни друге?“


7:33 | Saturday, 2. February, 2019

POR – Can we understand one another – SRB

Facebook