Konkurs për punë: Menaxher/e i/e Projektit

Status: Active


3:14 | Wednesday, 16. September, 2020

Pozita: Menaxher/e i/e Projektit Numri i Pozitave: 1 Organizata: OJQ Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (ADRC) Mbikëqyrësit: Menaxherët e […]

THIRRJE E HAPUR PËR PRAKTIKANT/E

Status: Finished


12:14 | Tuesday, 5. June, 2018

Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve – Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë fton të diplomuarit nga Fakulteti Juridik/fusha juridike nga rajoni […]

Thirrje e Hapur për Praktikant/e

Status: Finished


12:08 | Sunday, 15. April, 2018

Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (ADRC) fton studentët dhe të diplomuarit nga Fakulteti Juridik/fusha juridike të aplikojnë për 4 […]

Konkurs për punë: Administrator/e i/e Ndërmjetësimit

Status: Finished


12:25 | Friday, 8. December, 2017

Pozita: Administrator/e i/e Ndërmjetësimit Nr. i pozitave: 1 Vendi i punës: Mitrovicë, Rr. ‘’Sami Frashëri/Nemanjina’’, Nr.52   Qendra për Zgjidhjen […]