3:21 | Friday, 3. May, 2019

THIRRJE PËR APLIKIM


Krijimi ‘’i anës së tretë’’ në Mitrovicë Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve – Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë lanson thirrjen […]

6:57 | Monday, 21. March, 2016

CALL FOR APPLICATIONS


Based on European standards and best practices, the German Organization CSSP Berlin Center for Integrative Mediation and Mediation Center Mitrovica, […]

6:59 | Monday, 30. December, 2013

APPLICATION


Office Manager  for Mediation Center Mitrovica Office North CSSP Berlin Center for Integrative Mediation , in cooperation with Community Building Mitrovica […]