Istorijat

Istorijat

Centar za medijaciju (MCM) je osnovan 2013. godine od strane CSSP – Berlin Center for Integrative Mediation uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini, Švajcarske ambasade u Prištini i nemačkog Ministarstva inostranih poslova. 2016. godine Centar za medijaciju (MCM) je registrovan kao lokalna organizacija pod imenom Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC).

Glavni cilj organizacije je da pruži usluge posredovanja građanima Mitrovice kao I promovisanje posredovanja kao mehanizma za alternativno rešavanje sporova. ADRC posreduje u medijaciji u sudskim i vansudskim postupcima, kao i u postupcima sa tužilaštvom, delujući na materijalno i vremenski efikasan način, delujući u okviru relevantnih zakonskih odredbi (Zakon o posredovanju (nr.03/L-057) donet 2008. godine) i prema zvaničnim sporazumima sa Sudskim Savetom Kosova i Tužilačkim Savetom Kosova kako bi rešii pravne sporove između stranaka u postupku. Predviđen zakonom, odobren od strane suda/ tužilaštva, svaki sporazum postignut u postupku posredovanja ima snagu izvršne isprave.

Pored posredovanja u sporovima, ADRC ima za cilj podsticanje međuetničke komunikacije i razvijanje ljudskih sposobnosti za dijalog i pregovaranje, doprinoseći na ovaj način širenju inicijative za pomirenje na teritoriji Mitrovice.

Centru svojim radom doprinosi iskustvo 49 posrednika koji dolaze iz različitih etničkih grupa i profesionalnog okruženja, koji su obučeni od strane CSSP-a i ADRC-a u saradnji sa Komisijom za medijaciju i licencirani su od strane Ministarstva pravde. Tokom proteklih pet godina uspeli smo da nađemo brzo rešenje za stotine pravnih slučajeva u regionu Mitrovice, preciznije 701 slučaj, nadgledajući uspešno posredovanje u 88% slučajeva, što će omogućiti pristup pravdi preko 1500 stranaka, koje bi inače morale proći kroz birokratske, dugačke (dugotrajne) i skupe procedure.

Naš rad sprovodi se u saradnji sa Osnovnim sudom u Mitrovici (i njegovim filijalama u Leposaviću, Vučitrnu, Srbici i Zubinom Potoku) i Osnovnom tužilaštvom, odakle primamo predmete pogodne za medijaciju u skladu sa Zakonom o posredovanju.

ADRC – Centar za posredovanje Mitrovica je sastavljen od multietničkog osoblja i posluje u multietničkom području Mitrovice.

Ako imate nerešeni spor i želite da ga rešite na materijalno i vremenski efikasan način, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Scroll to Top