Thirrjet e hapura

THIRRJE PËR APLIKIM

Krijimi ‘’i anës së tretë’’ në Mitrovicë Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve – Qendra për Ndërmjetësim Mitrovicë lanson thirrjen

Open Calls

CALL FOR APPLICATIONS

Creating “a Third Side” in Mitrovica Alternative Dispute Resolution Center – Mediation Center Mitrovica is launching a Call for Applications

Scroll to Top