Poziv za apliciranje

Kreiranje treće strane u Mitrovici

Centar za alternativno rešavanje sporova – Centar za medijaciju u Mitrovici vas poziva da aplicirate za trening program “Kreiranje treće strane”.

Ovaj program ima za cilj da:

  • razvije znanje, veštine i iskustvo šesnaest (16) mladih ljudi (starosti od 16 do 28 godina) iz Severne i Južne Mitrovice da deluju kao posrednici / zastupnici promena između zajednica, i
  • inicira kontakt i unapredi dijalog između mladih iz Južne i Severne Mitrovice.

 

Pristup i struktura programa

“Kreiranje treće strane” predviđa tri (3) seta treninga, koji traju ukupno šest (6) dana i pokrivaće nekoliko tema: ljudska prava, rešavanja sukoba, posredovanje i aktivizam. Obuka će biti praćena malom šemom grantova za učesnike programa, čiji je cilj da podrže njihove ideje i inicijative u poboljšanju međuetničke komunikacije kako bi doprineli naporima za pomirenje.

Prvi set treninga (2 dana) fokusiran je na ključne koncepte ljudskih prava, rešavanje sukoba i posredovanje održaće se u Severnoj Mitrovici 16. i 17. maja 2019. godine.

Drugi set treninga (3 dana) biće organizovan u Skoplju, u Severnoj Makedoniji, u poslednjoj nedelji maja 2019. godine i biće fokusiran na aktivizam. Sa fokusom diskusije na sukob između kosovskih Srba i Albanaca u Mitrovici, njihove uzroke, faktore koji mu doprinose i njegove posledice na svakodnevni život učesnika. U okviru ovog seta treninga, učesnici će takođe razmisliti o zajedničkim idejama za male akcije ili projekte koje će ADRC podržati u okviru male šeme grantova. Šema malih grantova će se sprovoditi u periodu od juna do oktobra 2019. godine.

Treća sesija će se fokusirati na evaluaciju. Učesnici će raspravljati o naučenim lekcijama u procesu dijaloga i implementaciji malih aktivnosti i definisati mere za poboljšanje međuetničke komunikacije. Treća sesija će trajati jedan dan, a biće održana u Južnoj Mitrovici u oktobru 2019. godine.

 

Vremenski okvir: maj – oktobar 2019.

 

Aranžmani: Svi troškovi vezani za učešće u programu “Kreiranje treće strane” biće pokriveni od strane Centra za alternativno rešavanje sporova (ADRC).

Radni jezici: albanski, srpski i engleski (simultani prevod).

Aplikacija:

Ako ste zainteresovani da se prijavite za program, pošaljite sledeće dokumente:

  • CV
  • Motivaciono pismo

Savetujemo vam da organizujete svoje motivaciono pismo oko pet (5) paragrafa ili odeljaka kroz koje ćete opisati vašu motivaciju za učešće, vaše razumevanje ljudskih prava, vaše razumevanje sukoba, vaše znanje o posredovanju, vaše potencijalne ideje za male projekte.

Rok za podnošenje prijava je 10. maj 2019. godine. Molimo vas da svoje dokumente pošaljete na ovu adresu: info@localhost

Napomena: kriterijumi o rodnoj i etničkoj zastupljenosti će biti primenjeni u konkursu.

Rezultati poziva će biti poznati najkasnije 14. maja 2019. godine.

 

Podržano od strane Ambasade Švajcarske i Ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top