Hulumtimi i Opinionit Publik: ‘’A mund të e kuptojmë njëri – tjetrin?’’


7:31 | Saturday, 2. February, 2019

POR – Can we understand one another – ALB

Facebook