OTVORENI POZIV: MOGUĆNOST FINANSIRANJA POSLOVNIH IDEJA I PLANOVA ZA UNAPREĐENJE MEĐUNETNIČKE EKONOMSKE SARADNJE

Ako imate poslovnu ideju i plan koji bi mogli da unaprede međuetničku poslovnu saradnju i koji obuhvata snažnu međuetničku komponentu, aplicirajte za Bridgeafund, grant šemu koju je pokrenuo Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC) u okviru projekta „Pospešivanje međusobnog razumevanja i razvoja“, podržanog od strane Ambasade Švajcarske na Kosovu i Ambasade Savezne Republike Nemačke na Kosovu.

 

Pozadina projekta

Pospešivanje međusobnog razumevanja i razvoja je projekat koji sprovodi ADRC i podržava Ambasada Švajcarske na Kosovu i Ambasada Savezne Republike Nemačke na Kosovu. On prvenstveno ima za cilj da postavi međuetničku saradnju na poslovnom nivou u središte budućeg rada na pomirenju, promoviše njene prednosti i obezbedi platformu koja stimuliše i podržava zajedničko angažovanje i saradnju na poslovnom nivou. To čini tako što pruža, između ostalog, priliku za finansiranje (kroz Bridgeathon šemu) za poslovne ideje i planove koji mogu poboljšati međuetničku komunikaciju, saradnju i razumevanje na poslovnom nivou.

 

Uvod

Odnosi između kosovskih Albanaca i kosovskih Srba i dalje su zategnuti i komplikovani. Ovo je uprkos naporima međunarodne zajednice i civilnog društva koji su usmereni na pokretanje komunikacije, obnavljanje veza i promovisanje međusobnog razumevanja. Društveno-ekonomska nerazvijenost dodaje dodatni sloj tereta i nevolje za zajednice i odnose među zajednicama. Njima se može suprotstaviti povećana međuetnička komunikacija, čija se održivost najbolje može uspostaviti kroz poslovnu saradnju zasnovanu na interesima. Zaista, jačanje ekonomskih interesa i veza između ‘suprotstavljenih strana’ olakšava i doprinosi njihovoj povećanoj i održivoj komunikaciji. Ovo je jedna od ključnih snaga za razbijanje predrasuda i štetnih narativa na dugoročnoj osnovi. Na primer, pripadnici zajednica koje češće komuniciraju sa svojim kolegama iz drugih zajednica, bilo zbog posla ili trgovine, beleže nižu etničku distancu prema toj etničkoj grupi i obrnuto. Shodno tome, ekonomska normalizacija odnosa na nivou zajednice može doprineti i političkoj normalizaciji odnosa i promeni diskursa u većem nivou.

Pospešivanje uzajamnog razumevanja i razvoja i Bridgeafund šema prepoznaju značaj i doprinos međuetničke poslovne saradnje zasnovane na obostranim interesima smanjenju nepoverenja, nekomunikacije i predrasuda i povećanju zajedničkog angažovanja i ekonomskog razvoja. Oni stoga nastoje da podrže ili finansiraju rešenja, ideje, start-apove i projekte koji imaju potencijal da doprinesu ovim ciljevima. Bridgeafund šema formira fond za finansiranje, koji će se koristiti za podršku ili finansiranje navedenih rešenja, ideja, start-apova i projekata, i ovo je drugi put da se on primenjuje.

 

Cilj i pristup otvorenog poziva u okviru Bridgeafund šeme

Cilj drugog kruga Bridgeafund šeme je da prikupi i nagradi poslovna rešenja, ideje, start-apove i projekte koji mogu doprineti međuetničkoj ekonomskoj saradnji u regionu Mitrovice (Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Leposavić, Srbica, Vučitrn, Zubin Potok, Zvečan) i Priština, uključujući i Gračanicu. Sve intervencije treba da budu usmerene na postizanje ovog cilja. Drugim rečima, ADRC i njegovi partneri očekuju rešenja, ideje, start-up i projekte koji su u stanju da uspostave osnovu za interakciju između preduzeća, simuliraju i olakšaju saradnju, pomognu u izgradnji mreža između preduzeća preko etničke podele i stvaraju prihod i zapošljavanje u navedenim regionima.

Podnosioci prijava na ovaj otvoreni poziv mogu biti start-up ili postojeća MMS (mikro, mala i srednja) preduzeća koja posluju u jednoj ili više ovih oblasti, čiji sastav ima ili namerava da ima međuetničku komponentu, i čije ideje i planovi imaju potencijal da doprinesu unapređenju međuetničke ekonomske saradnje.  

Podnosioci prijave su pozvani da konsultuju i upute se u ADRC-ovu Procene nivoa međuetničke ekonomske saradnje na Kosovu, koja izveštava o oblastima međuetničke ekonomske saradnje koje su zrele za angažovanje i/ili intervenciju. Publikacija navodi brojne prepreke koje mogu da reše podnosioci prijava i podnete poslovne ideje i planovi.

Poslovne ideje i planove će proceniti stručni panel na osnovu njihove izvodljivosti, potencijalnog uticaja, inovativnosti i održivosti. Najbolja(e) ideja(e) i plan(ovi) će tada dobiti finansijsku podršku iz Bridgeafund šeme. Od podnosioca prijava se očekuje da u prijavi na jasan i nedvosmislen način pokažu kako će projekat zadržati održivost i nastaviti da funkcioniše nakon završetka perioda grantiranja (vidi dole). Održivost igra važnu ulogu u procesu evaluacije. Nijedan aplikant ne može podneti više od 1 prijave u okviru ovog otvorenog poziva, čiju podobnost i prikladnost (i ideje i plana i budžeta) će detaljno oceniti panel.

Realizacija nagrađenih ideja i planova može trajati do marta 2022. godine, a ADRC će je pratiti i pomagati. Minimalni iznos granta za koji se može aplicirati je 5 000 EUR, a maksimalni 7 500 EUR. Biće dodeljena najmanje dva granta.

 

Podnošenje poslovnih ideja i planova i rok

Prijave se mogu podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku i moraju da sadrže odgovarajući Obrazac poslovnog plana, koji sadrži šablon budžeta koji je priložen ovde: Obrazac poslovnog plana i šablon budžeta. Molimo koristite ovaj link/dokument da popunite svoju prijavu. Iznosi ili potrebe navedeni u budžetu moraju da odgovaraju objašnjenjima datim u Obrascu poslovnog plana.

Prijave treba dostaviti putem mejla na info@mediation-mitrovica.org ili zana.syla@mediation-mitrovica.org 

Prijave koje ne budu pripremljene i podnete u skladu sa uslovima i kriterijumima ovog Poziva, nepotpune ili podnete nakon roka (a to je 7. novembar 2021. godine) će biti odbačene. 

Podnosioci prijava će brzo nakon isteka roka biti obavešteni o ishodu njihovih prijava i povezanom procesu evaluacije i selekcije, koji će na profesionalan, nezavisan i dokumentovan način sprovesti predstavnici ADRC-a, njegovih partnera i verovatno spoljnih ocenjivača.

 

Dodatne informacije

Sva druga pitanja koja se mogu pojaviti možete poslati ADRC-u do 4. novembra 2021. u 17:00 sati, a odgovore ćete dobiti do 5. novembra 2021. Da bi se osigurao jednak tretman kandidata, neće biti dato prethodno mišljenje o podobnosti kandidata, partnera ili saradnika, akcija ili specifičnih aktivnosti.

 

Aneksi

Obrazac poslovnog plana i šablon budžeta


Otvoreni poziv: Mogućnost finansiranja poslovnih ideja i planova za unapređenje međuetničke ekonomske saradnje produžen je do nedelje, 21. novembra 2021. Konkurišite odmah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top